Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa (BHP)

Wszędzie tam , gdzie nie można zlikwidować zagrożenia pracodawca ma obowiązek zapewnić stosowanie znaków lub sygnałów bezpieczeństwa jak znaki BHP.

Znaki bezpieczeństwa stosowane jako oznaczenia stałe

• znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe.

Przejdź do sklepu ze Znakami BHP

Znaki BHP stosowane w jednostkach pływających

• wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa, ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej oraz inne np. dotyczące jednostek pływających są określone w Polskich Normach.

Znaki BHP stosowane w transporcie

• W ztransport_kolejowyzależności od stosowanego transportu –w zakładzie powinny być stosowane znaki i sygnały używane w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i powietrznym.

 

Od czego zależy liczba i umiejscowienie znaków bezpieczeństwa?

• Liczba i umiejscowieni znaków BHP uzależnione jest od wielkości terenu, na którym są stosowane oraz od rodzajów i poziomu występujących zagrożeń.

Najpopularniejsze Znaki BHP

 

Znaki Przeciwpożarowe
Znaki Przeciwpożarowe

Tablice budowlane
Tablice budowlane

Znaki ewakuacyjne
Znaki ewakuacyjne

Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *