Znaki ewakuacyjne

Informacje na temat znaków ewakuacyjnych

Znak_ewakuacyjny

Znaki ewakuacyjne – znaki informacyjne zapewniające wizualną informację o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zarówno przy świetle dziennym, świetle sztucznym, jak również przy braku oświetlenia (po nagłym usunięciu źródła światła).

Tutaj możesz kupić wysokiej klasy znaki ewakuacyjne

Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych:  Znaki ewakuacyjne powinny  znajdować się we wszystkich miejscach gdzie może zajść wątpliwość co do kierunku drogi ewakuacji. Umieszczając znaki na drodze ewakuacyjne, powinniśmy zwrócić również uwagę na ich umiejscowienie w stosunku do źródła światła.

Barwa fosforescencyjna znaku ewakuacyjnego– barwa materiału zawierającego pigment posiadający zdolność emisji światła w zakresie widzialnym po usunięciu źródła wzbudzającego.

Barwy znaków ewakuacyjnych – zielona i biała fosforescencyjna

Kształt znaków ewakuacyjnych – kwadrat lub prostokąt. Dopuszcza się zaokrąglanie naroży znaków ewakuacyjnych.

Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od jego widoczność na drodze ewakuacji. Znak ewakuacyjny powinien być dobrze dostrzegalny z każdego miejsca.

Polskie normy dotyczące znaków ewakuacyjnych.

1. odległość do 20 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 200 mm

2. odległość od 20- 30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 300 mm

3. odległość powyżej 30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 400 mm