Znaki budowlane BHP na placu budowy

Znaki budowlane BHP na placu budowy

Plac budowy to miejsce, w którym pracuje wiele ekip i gdzie często prowadzone są prace na wysokości. Na tym obszarze wykorzystywane są wszelkiego rodzaju maszyny czy pojazdy, których obsługa wymaga odpowiedniej kwalifikacji. Jest to więc miejsce, w którym ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo. Prawidłowe oznaczenie placu budowy regulowane jest w przepisach dotyczących prawa budowlanego.

Oznaczenia na placu budowy
Zgodnie z przepisami budowlanymi na każdym placu budowy musi znaleźć się żółta tablica informacyjna. Umieszczane są na niej informacje dotyczące rodzaju robót budowlanych i pozwolenia na budowę, a także podstawowe dane wykonawców, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektantów. Na placu budowy nie może także zabraknąć tablic ostrzegawczych umieszczanych w miejscach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Znaki budowlane BHP
Ostatnia kategoria oznaczeń placu budowy to znaki budowlane BHP, które można podzielić na znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne czy nakazujące wykonać określone czynności. Znaki zakazu informują o czynnościach zabronionych na placu budowy takich jak palenie tytoniu, używanie telefonów komórkowych czy załączanie urządzeń elektrycznych. Popularnymi znakami zakazu są także zakaz przejścia oraz zakaz dotykania poszczególnych elementów. Znaki ostrzegawcze informują natomiast między innymi o gorącej powierzchni, substancjach łatwopalnych czy niebezpieczeństwie potknięcia się. Oprócz tego można wyróżnić także znaki nakazu nakładające obowiązek wykonania danej czynności takiej jak podłączenie uziemienia czy stosowania ochrony twarzy. Ostatnia kategoria to znaki informacyjne o kształcie zielonego kwadratu z białą obwódką i białym piktogramem.

Znaki budowlane – https://www.znaki24.pl/budownictwo.html

Tablice Budowlane – https://www.znaki24.pl/budownictwo/tablice-budowlane-oa.html